Naturbilder 2010

Johan Falks hemsida

Naturbilder 2010

E-post: falkjohan@hotmail.com

Strömstare, Hörlingeån vid Hörlinge gård 2010-12-29. Foto: Johan Falk.

Koltrast, Immeln 2010-12-28. Foto: Johan Falk.

Kurre inpå knuten, Immeln 2010-11-06. Foto: Johan Falk.

En flock med knipor över tomten, Immeln 2010-11-06. Foto: Johan Falk.

Sidensvans på tomten, Immeln 2010-11-04. Foto: Johan Falk.

Gråsiskor på tomten, Immeln 2010-10-30. Foto: Johan Falk.

Kungsörn, Östra Göinge kommun 2010-10-09. Foto: Johan Falk.

Bläsgås i bildens nederkant, Hanaskogs ängar 2010-10-09. Foto: Johan Falk.

Stjärtmes, Skarvik Immeln 2010-10-08. Foto: Johan Falk.

Ung snok på tomten, Immeln 2010-09-22. Foto: Johan Falk.

Grönsiska, Alsumpskogen vid Finjasjön 2010-09-20. Foto: Johan Falk.

Trädpiplärka, Vrångafälla Immeln 2010-09-14. Foto: Johan Falk.

Nötkråka, Gyviksvägen Immeln 2010-09-12. Foto: Johan Falk.

Gröngöling fotad genom glasverandafönstret, Immeln 2010-09-12. Foto: Johan Falk.

Havsörn, Hanaskogs ängar 2010-09-10. Foto: Johan Falk.

Ekorre, Ballingstorp 2010-09-06. Foto: Johan Falk.

Sorgmantel, Immeln 2009-09-06. Foto: Johan Falk.

Lärkfalk, Bivaröd 2010-08-31. Foto: Johan Falk.

Grå flugsnappare vid banvallen, Immeln 2010-08-30. Foto: Johan Falk.

Skogsödla på tomten, Immeln 2010-08-20. Foto: Johan Falk.

Älgkalv, Immeln 2010-08-19. Foto: Johan Falk.

Nötskrika på tomten, Immeln 2010-08-10. Foto: Johan Falk.

Lärkfalk, Stora Torsjö Tyringe 2010-07-28. Foto: Johan Falk.

Kentsk tärna, Morups tånge 2010-07-19. Foto: Johan Falk.

Gråhäger, Finjasjön 2010-07. Foto: Johan Falk.

Törnsångare vid Busör, Särdal och Kornsparv vid Norra Lyngen, Morup 2010-07-19. Foto: Johan Falk.

Småtärna, Västra stranden Halmstad 2010-07-18. Foto: Johan Falk.

Skäggmes, hamnutfyllnaden Halmstad hamn 2010-07-18. Foto: Johan Falk.

Törnskata, skogsbrynet vid södra Möllerödsfältet, norra Finjasjön 2010-06-21. Foto: Johan Falk.

Skådning vid Mammarpasjön, Stora Torsjö bjöd på grävling 2010-06-16. Foto: Johan Falk.

Svarttärna, Fågelplattformen Finjasjön 2010-06-15. Foto: Johan Falk.

Trädgårdssångare, Finjasjön 2010-06-15. Foto: Johan Falk.

Brun kärrhök, Fågelplattformen Finjasjön 2010-06-15. Foto: Johan Falk.

Svartvit flugsnappare, Rättelöv 2010-06-15. Foto: Johan Falk.

Vigg, Almaån 2010-06-15. Foto: Johan Falk.

Storspov, Hovdalafälten 2010-06-05. Foto: Johan Falk.

Buskskvätta, Möllerödsfälten 2010-06-05. Foto: Johan Falk.

Brun kärrhök, Finjasjön Skyrup 2010-05-12. Foto: Johan Falk.

Gulärla, Mjölkalångafälten 2010-05-10. Foto: Johan Falk.

Mindre hackspett, Alsumskogen Mjölkalångafälten 2010-05-05. Foto: Johan Falk.

Korp, Hovdalafältet 2010-05-03. Foto: Johan Falk.

Trädpiplärka, Guldkusten Finjasjön 2010-05-03. Foto: Johan Falk.

Turkduva, Tyringe 2010-05-03. Foto: Johan Falk.

Skärfläcka, Fågelplattformen Finjasjön 2010-05-02. Foto: Johan Falk.

Grönsångare, Alsumpskogen Finjasjön 2010-05-02. Foto: Johan Falk.

Blåmes, Mölleröd 2010-05-02. Foto: Johan Falk.

Bofink, Mölleröd 2010-04-26. Foto: Johan Falk.

Vitkindad gås med kanadagäss, Fågelplattformen Finjasjön 2010-04-26. Foto: Johan Falk.

Rödstjärt, Ballingslöv 2010-04-26. Foto: Johan Falk.

Ringtrast, Hovdalafältet 2010-04-18. Foto: Johan Falk.

Sovande kattuggla, Hovdala slott 2010-04-18. Foto: Johan Falk.

Gärdsmyg, Hovdalaån Hammarmölledamm 2010-04-18. Foto: Johan Falk.

Fiskgjuse, Stoby våtmark 2010-04-10. Foto: Johan Falk.

Röd glada, Mjölkalångafälten 2010-04-08. Foto: Johan Falk.

Fiskgjuse, Stoby våtmark 2010-04-07. Foto: Johan Falk.

Gråhakedopping, Magle våtmark 2010-04-07. Foto: Johan Falk.

Mindre strandpipare, Stoby våtmark 2010-04-07. Foto: Johan Falk.

Kanadagås, Magle våtmark 2010-04-07. Foto: Johan Falk.

Brun kärrhök, Hovdalafälten 2010-04-07. Foto: Johan Falk.

Entita, Möllerödsfältet 2010-04-06. Foto: Johan Falk.

Storlom, Store damm 2010-04-06. Foto: Johan Falk.

Vildsvinssafari vid Grösjögylet söder om Tyringe i samband med uggletur 2010-04-06. Foto: Johan Falk.

Tofsmes, Gökamyren Slättsjö 2010-04-04. Foto: Johan Falk.

Sparvuggla, Olastorp Hårsjö 2010-04-04. Foto: Johan Falk.

Varfågel, Hörlingeån Vedema 2010-04-03. Foto: Johan Falk.

Gransångare, Almaån Mölleröd 2010-04-03. Foto: Johan Falk.

Större hackspett, Alskogen Finjasjön 2010-03-38. Foto: Johan Falk.

Rödhake, utanför ytterdörren Tyringe 2010-03-28. Foto: Johan Falk.

Vit stork, Finjasjön 2010-03-28. Foto: Johan Falk.

Skärpiplärka, Busör 2010-03-27. Foto: Johan Falk.

Bergfink och bofink, Harplinge 2010-03-27. Foto: Johan Falk.

Vårtecken! Sädesärla, Busör 2010-03-27. Foto: Johan Falk.

Koltrast, Harplinge 2010-03-27. Foto: Johan Falk.

Sångsvan i solnedgång, Finjasjön 2010-03-14. Foto: Johan Falk.

Videvinter vid Finjasjön. Foto: Johan Falk.

Tornfalk med nyfångad åkersork, Hässleholm 2010-03-08. Foto: Johan Falk.

Rådjur och Havsörn, Skabersjö 2010-03-07. Foto: Johan Falk.

Havsörn, Rödglada och Kråka, Skabersjö 2010-03-07. Foto: Johan Falk.

Trädkrypare, Immeln 2010-03-07. Foto: Johan Falk.

Rödglada, Magle våtmark 2010-03-01. Foto: Johan Falk.

Hök, Tyringe 2010-02-21. Foto: Johan Falk.

Nötskrika, Tyringe 2010-02-21. Foto: Johan Falk.