Naturbilder 2015

Johan Falks hemsida

Naturbilder 2015

E-post: falkjohan@hotmail.com

Tornfalk vaktar fågelmatningen, Skepparslöv. 2015-12-20. Foto: Johan Falk.

Gråsiska, Skepparslöv. 2015-11-27. Foto: Johan Falk.

Sidensvans, Skepparslövsvägen. 2015-11-12. Foto: Johan Falk.

Första havsörnen över huset, Skepparslöv. 2015-11-09. Foto: Johan Falk.

Supermåne och blodmåne, Skepparslöv. 2015-09-28. Foto: Johan Falk.

Ekorre, Skepparslöv. 2015-09-09. Foto: Johan Falk.

Trollslända, Skepparslöv. 2015-09-07. Foto: Johan Falk.

Amiral, Skepparslöv. 2015-09-07. Foto: Johan Falk.

Grå flugsnappare, Skepparslöv. 2015-09-07. Foto: Johan Falk.

Mindre hackspett, Skepparslöv. 2015-09-07. Foto: Johan Falk.

Silverstreckad pärlemorfjäril, Skepparslöv. 2015-09-06. Foto: Johan Falk.

Hök, Skepparslöv. 2015-08-29. Foto: Johan Falk.

Eldsnabbvinge (hona), Skepparslöv. 2015-08-28. Foto: Johan Falk.

Storfläckig pärlemorfjäril, Skepparslöv. 2015-08-28. Foto: Johan Falk.

Myskbagge, Skepparslöv. 2015-08-20. Foto: Johan Falk.

Fyrbandad blombock, Skepparslöv. 2015-08-06. Foto: Johan Falk.

Gröngöling, Skepparslöv. 2015-08-06. Foto: Johan Falk.

Blåvinge, Borgholm. 2015-07-31. Foto: Johan Falk.

Tosteblåvinge, Borgholm. 2015-07-31. Foto: Johan Falk.

Steglits, Borgholm. 2015-07-31. Foto: Johan Falk.

Gräsgrön guldbagge, Skepparslöv. 2015-07-13. Foto: Johan Falk.

Larv av karminspinnare på gullstånds, Skepparslöv. 2015-07-13. Foto: Johan Falk.

Hämpling (hane ovan, hona nedan), Skepparslöv. 2015-07-13. Foto: Johan Falk.

Skogsnätfjäril, Degerberga sandbackar. 2015-07-12. Foto: Johan Falk.

Vitfläckig guldvinge, Degerberga sandbackar. 2015-07-12. Foto: Johan Falk.

Blå jungfrutrollslända, Degerberga sandbackar. 2015-07-12. Foto: Johan Falk.

Rödstjärt, Skepparslöv. 2015-07-11. Foto: Johan Falk.

Sork, Skepparslöv. 2015-07-10. Foto: Johan Falk.

Åkerjordfly, Skepparslöv. 2015-07-05. Foto: Johan Falk.

Klackabacken. 2015-07-02. Foto: Johan Falk.

Kohage i dimma och månljus, Skepparslöv. 2015-07-02. Foto: Johan Falk.

Sannorlikt en Nordfladdermus, Skepparslöv. 2015-07-01. Foto: Johan Falk.

Allmän purpurmätare, Klackabacken. 2015-06-30. Foto: Johan Falk.

Nötkråka, Klackabacken. 2015-06-30. Foto: Johan Falk.

Gråhakedopping, Karpalund. 2015-06-06. Foto: Johan Falk.

Fiskgjuse, Karpalund. 2015-06-06. Foto: Johan Falk.

Smygare, Karpalund. 2015-06-06. Foto: Johan Falk.

Puktörneblåvinge, Skepparslöv. 2015-06-01. Foto: Johan Falk.

Fyrfläckig trollslända, Ballingstorp. 2015-05-31. Foto: Johan Falk.

Tidig mosaiktrollslända även kallad Vårmosaiktrollslända, Ballingstorp. 2015-05-31. Foto: Johan Falk.

Smultronvisslare, Ballingstorp. 2015-05-31. Foto: Johan Falk.

Humleblomster, Ballingstorp. 2015-05-31. Foto: Johan Falk.

Större vattensalamander, Skepparslöv. 2015-05-30. Foto: Johan Falk.

Vanlig snyltbagge, Skepparslöv. 2015-05-24. Foto: Johan Falk.

Rödstjärt, Skepparslöv. 2015-05-24. Foto: Johan Falk.

Kolfjäril. Skepparslöv. 2015-05-23. Foto: Johan Falk.

Svingelgräsfjäril. Skepparslöv. 2015-05-23. Foto: Johan Falk.

Blommor i kohagen bakom huset. Skepparslöv. 2015-05-23. Foto: Johan Falk.

Gravand i ceremoni. Klackabacken - Skepparslöv. 2015-05-20. Foto: Johan Falk.

Mindre guldvinge, Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Gulsippa, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-05-09. Foto: Johan Falk.

Aurorafjäril (hane), Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Aurorafjäril (hona), Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Kartfjäril, Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Ekorre, Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Hörsbärsträd på tomten, Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Spillkråka vid boet, Skepparslöv. 2015-05-08. Foto: Johan Falk.

Göktyta sjunger vid boet, Skepparslöv. 2015-05-04. Foto: Johan Falk.

Kaja plockar lera, Skepparslöv. 2015-05-02. Foto: Johan Falk.

Gullviva, Skepparslöv. 2015-04-23. Foto: Johan Falk.

Krikon i blom, Skepparslöv. 2015-04-23. Foto: Johan Falk.

Glödsandbi, Skepparslöv. 2015-04-23. Foto: Johan Falk.

Aftonstjärna, Skepparslöv. 2015-04-23. Foto: Johan Falk.

Kråka, Skepparslöv. 2015-04-16. Foto: Johan Falk.

Padda, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-11. Foto: Johan Falk.

Vitsippa, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-09. Foto: Johan Falk.

Sparvhök, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-09. Foto: Johan Falk.

Gröngöling, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-08. Foto: Johan Falk.

Påfågelöga, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-08. Foto: Johan Falk.

Nötskrika, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-08. Foto: Johan Falk.

Fina blåsipporna på tomten, Skepparslöv. 2015-04-08. Foto: Johan Falk.

Vanlig groda, Klackabacken - Skepparslöv. 2015-04-08. Foto: Johan Falk.

Järnsparv, Skepparslöv. 2015-03-29. Foto: Johan Falk.

Solförmörkelse, Sibbhult kl. 10:45, 2015-03-20. Mobilfoto. Foto: Johan Falk

Marsnatt i storskogen, Kräbbleboda. 2015-03-20. Foto: Johan Falk

Råka, Skepparslöv. 2015-03-13. Foto: Johan Falk

Idag svepte tranorna över Skepparslöv, mindre flockar om 11, 18 och 2 individer. Skepparslöv. 2015-03-08. Foto: Johan Falk

Blåsippa på tomten, Skepparslöv. 2015-03-08. Foto: Johan Falk

Vanligaste fågeln under vinterns matning - Steglits, som flest 60 st.

Skepparslöv. 2015-03-08. Foto: Johan Falk

Bi på snödroppe, Skepparslöv. 2015-03-08. Foto: Johan Falk

Tornfalk, Skepparslöv. 2015-03-01. Foto: Johan Falk

Större vattensalamander, Skepparslöv. 2015-02-28. Foto: Johan Falk

Brunaktig frostmätare (rödlistad i kategorin NT - Missgynnad), Skepparslöv. 2015-02-28. Foto: Johan Falk

Större vattensalamander, Skepparslöv. 2015-02-09. Foto: Johan Falk

Avlägsen kungsörn, Odersberga, Kristianstad kommun. 2015-01-03. Foto: Johan Falk.