Naturbilder 2011

Johan Falks hemsida

Naturbilder 2011

E-post: falkjohan@hotmail.com

Ekorre, Immeln 2011-12-22. Foto Johan Falk.

Rapphöna. Kärrdala, Önnestad 2011-11-18. Foto Johan Falk.

Skogens konung mellan Immeln och Tubbarp, 2011-11-18. Foto Johan Falk.

Svartmes. Krattasjön 2011-11-04. Foto Johan Falk.

Tofsmes. Skäggemyr, Östra Göinge 2011-10-30. Foto Johan Falk.

Trattkantareller. Östra Göinge 2011-10-30. Foto Johan Falk.

En livsnjutare vid tomten. Immeln 2011-10-29. Foto Johan Falk.

En jägare på lur vid tomten. Immeln 2011-10-29. Foto Johan Falk.

Morgondagg - höstens diamanter. Immeln 2011-10-29. Foto Johan Falk.

Vanlig groda. Immeln 2011-10-23. Foto Johan Falk.

Kungsfågel. Ballingstorp - Hanaskogs ängar, 2011-10-22. Foto Johan Falk.

Storskarv. Ignaberga kalkbrott 2011-10-01. Foto Johan Falk.

Storfläckig pärlemorfjäril. Lommarps sandbackar, 2011-10-01. Foto Johan Falk.

Mindre guldvinge. Lommarps sandbackar, 2011-10-01. Foto Johan Falk.

Obeliskjordfly. Immeln 2011-09-24. Foto Johan Falk.

Havsörn och ormvråk över Immeln samhälle 2011-09-24. Foto Johan Falk.

Kustpipare bland kärrsnäppor/småsnäppor. Mobilfoto genom tubkikaren - från Rönnen i Västskåne 2011-09-17.

Rödstjärt. Immeln 2011-09-16. Foto Johan Falk.

Dovhjortar. Ballingstorp 2011-09-02. Foto Johan Falk.

Vinbärsfux med härlig färgteckning. Ballingstorp 2011-09-02. Foto Johan Falk

Amiral. Ballingstorp 2011-09-02. Foto Johan Falk.

Bålgeting. Ballingstorp 2011-09-02. Foto Johan Falk.

Gammafly. Immeln 2011-08-16. Foto Johan Falk.

Häckande smådopping. Immeln 2011-08-11. Foto Johan Falk.

Mindre guldvinge. Immeln 2011-08-02. Foto Johan Falk.

Blåvinge. Immeln 2011-08-02. Foto Johan Falk.

Eldsnabbvinge. Immeln 2011-08-02. Foto Johan Falk.

Tistelfjäril. Immeln 2011-08-01. Foto Johan Falk.

Almsnabbvinge. Immeln 2011-08-01. Foto Johan Falk.

Större hackspett. Immeln 2011-07-27. Foto Johan Falk.

Rosenvinge. Immeln 2011-07-26. Foto Johan Falk

Påfågelöga. Immeln 2011-07-26. Foto Johan Falk.

Kärrsnäppa på rast. Store Mosse, Sösdala. 2011-07-25. Foto Johan Falk.

Regnbåge, Immeln 2011-07-18. Foto Johan Falk.

Mindre guldvinge. Immeln, 2011-07-10. Foto Johan Falk.

Krusbärsmätare. Karpalunds sockerbruksdammar, 2011-07-08. Foto Johan Falk.

Lekfulla rådjurskid, hind och fasaner. Karpalunds sockerbruksdammar, 2011-07-08. Foto Johan Falk.

Ett nyfiket kid som sprang fram till mig i regnet. Karpalunds sockerbruksdammar, 2011-07-08. Foto Johan Falk.

2011-07-04

Slåttergräsfjäril (hona) 2011-07-04, Immeln. Foto Johan Falk.

Kartfjäril (sommarvarianten) 2011-07-04, Immeln. Foto Johan Falk.

Kopparödla. Immeln, 2011-06-28. Foto Johan Falk.

Snok. Immeln, 2011-06-22. Foto Johan Falk.

En sällsynt aspfjäril på tomten, Immeln 2011-06-22. Foto Johan Falk.

En flock dovhjortar. Ballingstorp, 2011-06-18. Foto Johan Falk.

Fälthare. Ballingstorp, 2011-06-18. Foto Johan Falk.

2011-06-18

Sotmätare. Ballingstorp, 2011-06-18. Foto Johan Falk.

Slåttergräsfjäril. Ballingstorp, 2011-06-18. Foto Johan Falk.

Brunfläckig pärlemorfjäril. Ballingstorp, 2011-06-18. Foto Johan Falk.

En vanlig lysmask hittades i gräset vid Angserödssjön, Hylta, 2011-06-17. Mobilfoto Johan Falk.

Lövsångare med mat till de små. Gerastorp - Tydingen, 2011-06-16. Foto Johan Falk.

Violettkantad guldvinge. Gerastorp - Tydingen, 2011-06-16. Foto Johan Falk.

Rödfransad björnspinnare. Gerastorp - Tydingen, 2011-06-16. Foto Johan Falk.

Skogsnätfjäril. Gerastorp - Tydingen, 2011-06-16. Foto Johan Falk.

Blå jungfruslända. Sibbhultaån - Axeltorp, 2011-06-16. Foto Johan Falk.

Vinbärsfuks. Gerastorp - Tydingen, 2011-06-16. Foto Johan Falk.

Laphria flava (rovfluga). Gerastorp - Tydingen. 2011-06-06. Foto Johan Falk

Igelkott på trappan. Immeln, 2011-06-08 kl. 00:50. Foto Johan Falk.

Åskväder från balkongen. Immeln, 2011-06-06 kl 23:30. Foto Johan Falk.

Någon sorts blåvinge. Sjunkaröd, 2011-06-06. Foto Johan Falk.

Vitt nässelmott. Immeln, 2011-06-05. Foto Johan Falk.

Grönglänsande metallfly. Immeln, 2011-06-05. Foto Johan Falk.

Brun huggorm. Immeln 2011-06-04. Foto Johan Falk.

Flodsångare. Gyviksdammen - Immeln. Trevligt tomtkryss! Stannade från den 1 juni till den 12 juni. (Bilderna från 4 juni). Foto Johan Falk.

Liten fläckmätare. Immeln 2011-06-02. Foto Johan Falk.

Blåvinge. Immeln 2011-06-02. Foto Johan Falk.

Svingelgräsfjäril. Immeln 2011-06-02. Foto Johan Falk.

Silversmygare. Immeln 2011-06-02. Foto Johan Falk.

Smultronvisslare. Immeln 2011-05-28. Foto Johan Falk.

Dyster fältmätare. Karpalundssockerbruksdammar 2011-05-27. Foto Johan Falk.

Höstmosaikslända.  Ballingstorp 2011-05-27. Foto Johan Falk.

Blåvinge. Karpalunds sockerbruksdammar 2011-05-27. Foto Johan Falk.

Röd flicktrollslända. Angserödssjön 2011-05-21. Foto Johan Falk.

Törnsångare. Immeln 2011-05-21. Foto Johan Falk.

Rödstjärt. Immeln 2011-05-21. Foto Johan Falk.

Fyrfläckad trollslända. Angserödssjön 2011-05-21. Foto Johan Falk.

Nordisk kärrslända. Immeln 2011-05-21. Foto Johan Falk.

Rovfjäril. Immeln 2011-05-14. Foto Johan Falk.

Amiral. Immeln 2011-05-13. Foto Johan Falk.

Åska över Immeln. 2011-05-11. Foto Johan Falk.

Brun kärrhök. Store Mosse - Sösdala 2011-05-01. Foto Johan Falk.

Röd glada. Store Mosse - Sösdala 2011-05-01. Foto Johan Falk.

Kartfjäril (försommarvarianten). Immeln 2011-04-30. Foto Johan Falk.

Vit stork över Vrångafälla. Immeln 2011-04-30. Foto Johan Falk.

Citronfjäril på maskros. Immeln 2011-04-25. Foto Johan Falk.

Aurorafjäril. Immeln 2011-04-24. Foto Johan Falk.

Skogsödla. Sjunkaröd 2011-04-24. Foto Johan Falk.

Svart huggorm. Immeln 2011-04-24. Foto Johan Falk.

Sidensvans. Krattasjön - Värestorp 2011-04-20. Foto Johan Falk.

Tofsmes. Angserödssjön 2011-04-16. Foto Johan Falk.

Drillsnäppa. Breanäs 2001-04-16. Foto Johan Falk.

Vinbärsfuks strax norr om Tubbarp. 2011-04-10. Foto Johan Falk.

.

Älgar vid Norra Rågeboda, 2011-03-19. Foto Johan Falk.

Gulsparv till månljus. Hanaskogs ängar 2011-03-16. Foto Johan Falk.

Kattuggla. Östra Göinge kommun, 2011-03-12. Foto Johan Falk.

Steglits. Immeln 2011-02-18. Foto Johan Falk.

Kungsfågel. Dalshultagyl - Sporrakulla 2011-02-13-. Foto Johan Falk.

Domherre. Hylta 2011-02-12. Foto Johan Falk.

Varfågel. Hovdalafältet 2010-01-29. Foto Johan Falk.

Havsörn. Skoglösa 2011-01-29. Foto Johan Falk.

Mindre korsnäbb. Farlången 2011-01-05. Foto Johan Falk.

Fjällvråk. Vinnö ängar 2011-01-05. Foto Johan Falk.

Gräsand. Broby 2011-01-05. Foto Johan Falk.

Strömstare. Sibbhult 2011-01-02. Foto Johan Falk.

Domherre. Immeln 2011-01-02. Foto Johan Falk.