Naturbilder 2012

Johan Falks hemsida

Naturbilder 2012

E-post: falkjohan@hotmail.com

Vildsvin, Ballingstorp. 2012-08-11. Foto: Johan Falk.

Sparvhök. Hanaskogs ängar, 2012-08-05. Foto: Johan Falk.

Almfläckmätare (Abraxas sylvata), Immeln, 2012-06-22. Ganska sällsynt. Foto: Johan Falk.

Prickig tigerspinnare genom köksfönstret, Immeln. 2012-06-17. Foto: Johan Falk.

Puktörneblåvinge, Stoby våtmark. 2012-06-12. Foto: Johan Falk.

Kamgräsfjäril, Stoby våtmark. 2012-06-12. Foto: Johan Falk.

Vanlig groda, Jämningen. 2012-06-11. Foto: Johan Falk.

Sävsparv, Jämningen. 2012-06-11. Foto: Johan Falk.

Drillsnäppa, Breanäs Immeln. 2012-06-11. Foto: Johan Falk.

Svingelgräsfjäril, Immeln. 2012-05-27. Foto: Johan Falk.

Buskskvätta. Solberga, Knislinge 2012-05-07. Foto: Johan Falk.

Stenskvätta. Solberga, Knislinge 2012-05-07. Foto: Johan Falk.

Svartvit flugsnappare. Immeln, 2012-05-01. Foto: Johan Falk.

Björkgördelmätare. Ballingstorp. 2012-04-29. Foto: Johan Falk.

Hämpling, Solberga våtmark, Knislinge. 2012-04-29. Foto: Johan Falk.

Forsärla. Spånga, Vanås. 2022-04-29. Foto: Johan Falk.

Aurorafjäril. Spånga, Vanås. 2012-04-29. Foto: Johan Falk.

Mindre strandpipare. Stoby våtmark, 2012-04-14. Foto: Johan Falk.

Gyviksdammen i Immeln med kanadagäss, gräsänder och knipa. 2012-04-14. Foto: Johan Falk.

Brun flickfjäril. Immeln, 2012-03-24. Foto: Johan Falk.

Dovhjortar, Bivaröd. Den ene med stängseltrassel i hornen. 2012-02-19. Foto: Johan Falk.

Kungsörn vid Kärrdala, Vinnö ängar. 2012-02-19. Foto: Johan Falk.

Sparvuggla. Tubbarp 2012-02-17. Foto: Johan Falk.

Grönsiska. Immeln 2012-02-17. Foto: Johan Falk.

Strömstare, Spånga. 2012-02-05. Foto: Johan Falk.

Rådjur, Spånga. 2012-02-05. Foto: Johan Falk.

Kungsörn, Osby kommun 2012-02-04. Foto: Johan Falk.

Kungsfågel ♂. 2012-02-04 Foto: Johan Falk.

Bergfink. Tomtmatning Immeln 2012-02-02. Foto: Johan Falk.

Stenknäck♂. Tomtmatning Immeln 2012-01-31. Foto: Johan Falk.

Domherre  ♀. Tomtmatning Immeln 2012-01-31. Foto: Johan Falk.

Skogens drottning och två små kalvar, Farlången 2012-01-21. Foto Johan Falk.

Sparvuggla och Bändelkorsnäbb, Dammhuset Nävlingeåsen. 2011-01-15. Foto: Johan Falk.

Rådjur, Immeln. 2012-01-14. Foto Johan Falk.

Ormvråk, Vankiva. 2012-01-14. Foto Johan Falk.