Naturbilder 2013

Johan Falks hemsida

Naturbilder 2013

E-post: falkjohan@hotmail.com

Spinnmätare, Immeln. 2013-10-06. Foto: Johan Falk.

Lädergult backfly, Immeln. 2013-09-30. Foto: Johan Falk.

Hagtornsfly, Immeln. 2013-09-30. Foto: Johan Falk.

Blåhuva, Immeln. 2013-09-30. Foto: Johan Falk.

Grönt ekfly, Immeln. 2013-09-29. Foto: Johan Falk.

Tegelröd ängstrollslända, Immeln. 2013-09-29. Foto: Johan Falk.

Svart ängstrollslända, Immeln. 2013-09-29. Foto: Johan Falk.

4

Blågrön mosaiktrollslända, Immeln. 2013-09-29. Foto: Johan Falk.

Höstmosaikslända, Immeln. 2013-09-29. Foto: Johan Falk.

Starrmosaikslända, Immeln. 2013-09-27. Foto: Johan Falk.

Måne genom lövverk, Immeln. 2013-09-22. Foto: Johan Falk.

Kopparödla, Immeln. 2013-09-19. Foto: Johan Falk.

Vitfläckad fältmätare, Immeln. 2013-09-13. Foto: Johan Falk.

Rosa jungfrufly, Immeln. 2013-09-13. Foto: Johan Falk.

Vägtornsmätare, Immeln. 2013-09-13. Foto: Johan Falk.

Blekt gulvingfly, Immeln. 2013-09-10. Foto: Johan Falk.

Alflikmätare, Immeln. 2013-09-06. Foto: Johan Falk.

Grönt jordfly, Immeln. 2013-09-06. Foto: Johan Falk.

Nässelfjäril på fjärilsbuske, Immeln. 2013-09-02. Foto: Johan Falk.

Oxhuvudspinnare som larv, Immeln. 2013-09-02. Foto: Johan Falk.

Amiral, Immeln. 2013-09-02. Foto: Johan Falk.

Lärkfalk, 2013-08-26. Finjasjön. Foto: Johan Falk.

Törnskata, Immeln. (Mobilfoto genom kikare). 2013-08-26. Foto: Johan Falk.

Fullmåne över Immeln. 2013-08-21. Foto: Johan Falk.

Vitribbat fältfly, Immeln. 2013-08-21. Foto: Johan Falk.

Fullmåne över Immeln. 2013-08-21. Foto: Johan Falk.

Stenskvätta, Solberga våtmark 2013-08-21. Foto: Johan Falk.

Svarthätta, Immeln. 2013-08-19. Foto: Johan Falk.

Rådjur nära Ballingstorp. 2013-08-12. Foto: Johan Falk.

Turkduva, Bössebacken. 2013-08-12. Foto: Johan Falk.

Bifrost är öppen. 2013-08-11, Immeln. Foto: Johan Falk.

Huggorm, Immeln. 2013-08-09. Foto: Johan Falk.

Vinkelfly, Immeln. 2013-08-09. Foto: Johan Falk.

Storfläckig pärlemorfjäril, Immeln. 2013-08-07. Foto: Johan Falk.

Tosteblåvinge, Immeln. 2013-08-01. Foto: Johan Falk.

Puktörneblåvinge, Immeln. 2013-07-31. Foto: Johan Falk.

Barrskogsmätare, Immeln. 2013-07-31. Foto: Johan Falk.

Svartgrå ringmätare, Immeln. 2013-07-31. Foto: Johan Falk.

Brunfläckig pärlemorfjäril, Immeln. 2013-07-30. Foto: Johan Falk.

Kartfjäril (sensommarvariant), Immeln. 2013-07-29. Foto: Johan Falk.

Tistelfjäril, Immeln. 2013-07-29. Foto: Johan Falk.

Rödhake, Immeln. 2013-07-26. Foto: Johan Falk.

Sorgmantel, Immeln. 2013-07-26. Foto: Johan Falk.

Skogspärlemorfjäril, Immeln. 2013-07-26. Foto: Johan Falk.

En av mina favoritblommor - bolltistel, Immeln.

Mindre guldvinge, Immeln. 2013-07-26. Foto: Johan Falk.

Nötkråka, Immeln. 2013-07-25. Foto: Johan Falk.

Almsnabbvinge, Immeln. 2013-07-15. Foto: Johan Falk.

Vitfläckig guldvinge, Immeln. 2013-07-12. Foto: Johan Falk.

Nässelfjäril, Immeln. 2013-07-08. Foto: Johan Falk.

Älggräspärlemorfjäril, Immeln. 2013-07-08. Foto: Johan Falk.

Vinbärsfux på tistel (bästa fjärilsblomman!), Immeln. 2013-07-08. Foto: Johan Falk.

Silverstreckad pärlemorfjäril i parning, Immeln. 2013-07-08. Foto: Johan Falk.

Inte mycket för världen... :)

Mindre bastardsvärmare, Immeln. 2013-07-07. Foto: Johan Falk.

Citronfjäril, Immeln. 2013-07-07. Foto: Johan Falk.

Myskbock på hasselblad, Immeln. 2013-06-25. Foto: Johan Falk.

Busksnabbvinge, Immeln 2013-06-25. Foto: Johan Falk.

Luktgräsfjäril (ovan och nedan), Immeln 2013-06-25. Foto: Johan Falk.

Slåttergräsfjäril (hane), Immeln 2013-06-25. Foto: Johan Falk.

Silverstreckad pärlemorfjäril (ovan och nedan), Immeln 2013-06-24. Foto: Johan Falk.

Gulbrokigt slåtterfly, Immeln 2013-06-19. Foto: Johan Falk.

Violettkantad guldvinge, Immeln. 2013-06-19. Foto: Johan Falk.

Steglits i Immeln, kalasande på blommor/fröställningar. 2013-06-17. Foto: Johan Falk.

Rödfransad björnspinnare, Immeln. 2013-06-16. Foto: Johan Falk

Noshornsbagge, Immeln. 2013-06-15. Foto: Johan Falk.

Rådjur på ängen nedanför tomten i Immeln. 2013-06-12. Foto: Johan Falk.

En blåvinge... Immeln 2013-06-12. Foto: Johan Falk.

Igelkott, Immeln 2013-06-11, kl. 23:00. Foto: Johan Falk.

Näckrosmott, Immeln. 2013-06-11. Foto: Johan Falk.

Rödstjärt häckar bakom garaget, Immeln. 2013-06-11. Foto: Johan Falk.

Svartribbad vitvingemätare, Immeln. 2013-06-11. Foto: Johan Falk.

Lyktbärare, Immeln, 2013-06-07. Kl. 01:30. Foto: Johan Falk.

Årets första tistelfjäril, Immeln. 2013-06-06, Foto: Johan Falk.

Svingelgräsfjäril, Immeln 2013-06-06. Foto: Johan Falk.

Smådoppingarna har fått 6 små ungar, Gyviksdammen, Immeln. 2013-06-06. Foto: Johan Falk.

Ringad Eklavmätare, Immeln. 2013-06-02. Foto Johan Falk.

2013-05-26, Immeln. (Foto med mobilkamera genom tubkikare.

Rörhöna 2013-05-21, Immeln. Foto: Johan Falk.

Grönsnabbvinge 2013-05-01, Immeln. Foto: Johan Falk.

Rödglada vid Solberga, 2013-04-14. Foto: Johan Falk.

Två snatteränder i Helgeå vid Västraby-Broby, 2013-04-14. Foto: Johan Falk.

Gröngöling 2013-04-02, Immeln. Foto: Johan Falk.

Sångsvan, Hanaskogs ängar 2013-03-24. Foto: Johan Falk.

Vildsvinskultingar vid Almaån, 2013-03-24. Foto: Johan Falk.

Stjärtmes, Spånga. 2013-03-17. Foto: Johan Falk.

Rådjur, Hanaskogs ängar. 2013-03-03. Foto: Johan Falk.

Strömstare i ceremoni, Spånga 2013-03-02. Foto: Johan Falk.

Ytterligare några bilder på hökugglan, sågs idag igen 2013-02-03. Foto: Johan Falk.

Mindre hackspett, Hjärtaboda/Axeltopsån/Sibbhultsån. 2013-01-26. Foto: Johan Falk.

Hökuggla, Mörkhult Kräbbleboda. 2013-01-23. Foto: Johan Falk.

Varfågel, Saxatorpet vid Farlången. 2013-01-19. Foto: Johan Falk.