Tomtkryss fåglar

Johan Falks hemsida

FÅGLAR - TOMTKRYSS 2015

SKEPPARSLÖVSVÄGEN 135, SKEPPARSLÖV

1 JANUARI

Rödhake

2015-01-08

2

Koltrast

2015-01-08

3

Entita

2015-01-08

4

Blåmes

2015-01-08

5

Talgoxe

2015-01-08

6

Kråka

2015-01-08

7

Bofink

2015-01-08

8

Grönfink

2015-01-08

9

Steglits

2015-01-08

10

Domherre

2015-01-08

11

Röd glada

2015-01-24

12

Ringduva

2015-01-24

13

Större hackspett

2015-01-24

14

Stjärtmes

2015-01-24

15

Nötväcka

2015-01-24

16

Pilfink

2015-.01-24

17

Bergfink

2015-01-24

18

Grönsiska

2015-01-24

19

Gulsparv

2015-01-24

20

Grågås

2015-01-31

21

Skata

2015-01-31

22

Kaja

2015-01-31

23

Råka

2015-01-31

24

Stenknäck

2015-01-31

25 FEBRUARI

Fiskmås

2015-02-08

26

Korp

2015-02-08

27

Sångsvan

2015-02-19

28

Tornfalk

2015-02-20

29 MARS

Trana

2015-03-07

30

Sånglärka

2015-03-08

31

Gröngöling

2015-03-08

32

Fasan

2015-03-12

33

Stare

2015-03-21

34

Järnsparv

2015-03-27

35

Ormvråk

2015-03-28

36 APRIL

Spillkråka

2015-04-08

37

Strandskata

2015-04-11

38

Sädesärla

2015-04-11

39

Sjöorre

2015-04-18

40 MAJ

Göktyta

2015-05-04

41

Ärtsångare

2015-05-06

42

Svarthätta

2015-05-06

43

Rödstjärt

2015-05-06

44

Hämpling

2015-05-06

45

Näktergal

2015-05-18

46

Ladusvala

2015-05-19

47

Härmsångare

2015-05-20

48

Gråhäger

2015-05-21

49

Trädgårdssångare

2015-05-22

50

Gök

2015-05-23

51

Svartvit flugsnappare

2015-05-25

52

Tornseglare

2015-05-25

53 JUNI

Kärrsångare

2015-06-14

54

Hornuggla

2015-06-21

55

Vaktel

2015-06-21

56

Tamduva

2015-06-22

57

Gärdsmyg

2015-06-29

58

Nötkråka

2015-06-30

59 SEPT.

Grå flugsnappare

2015-09-07

60

Mindre hackspett

2015-09-07

61 OKTOBER

Kungsfågel

2015-10-18

62 NOV.

Sidensvans

2015-11-04

63

Havsörn

2015-11-09

64

Gråsiska

2015-11-27

65 DECEMBER

Trädkrypare

2015-12-11